Back to Top

برج خلیفه دوبی

برج خلیفه آسمان خراشی است که با ۱۶۰ طبقه و ارتفاع ۸۲۸ متر در روز چهارم ژانویه ۲۰۱۰ گشایش یافت.  در حال حاضر عنوان بلندترین سازه ساخته شده به دست بشر را به خود اختصاص داده‌است. این برج در خیابان شیخ زاید در دبی واقع شده و دارای بخش‌هایی با کاربردهای تفریحی، مسکونی، تجاری و اداری می‌ باشد و بخشی از آن نیز به عنوان هتل درنظر گرفته شده‌ است. گل صحرایی اصلی ‌ترین ایده‌ ی طراحی برج دبی را به معماران آن داده ‌است.

برج خلیفه دوبی