ایرلاین های مهم دبی

علاوه بر ایرلاین فلای دبی پروازهایی از سای  کشور ها و خور امارات در فرودگاه دبی تردد دارند :

پرواز های مستقیم به دبی

امارات

ماهان ایر

ایران ایر

قشم ایر

آیمان

آتا ایرلاین

 

پروازهای غیر مستقیم به دبی 

کویت ایرلاین

لوفتهانزا

قطری

ترکیش

safaredubai.ir