مرکزخرید و مجتمع الغزل یک مرکز خرید معمولی فقط نیست بلکه انواع فروشگاه های آن در یک  ساختمان اداری بزرگ واقع شده است و اغلب خالی به نظر می رسد ،چون هنوز همه مغازه ها واگذر نشده است . اما طبقه ی همکف در تعطیلات برای نمایشگاه های صنایع دستی و غرفه های جواهرات ، عکاسی  و لوازم خانگی به کار می رود.که جمعیت زیادی را به خود جلب کرده است.و یک مرکز خرید در حال پیشرفت است .

الغزل دبی